Nettstedet

Om nettstedet

Kulturkamp er et nettsted som dekker politiske, filosofiske, kulturelle og spirituelle temaer. Disse emnene danner grunnlaget for det vi kaller for metapolitikk. Kulturkamp er derfor et metapolitisk nettsted. Metapolitikk handler om å spre ideer, holdninger og verdier i samfunnet som på lang sikt vil føre til en dypere politisk forandring. For å få til en slik forandring er det viktig å opplyse folk og få dem til å se det større bildet, på den måten kan man skape en dypere forankring i folket.

Nettsiden er laget av, redigeres av, og eies av Joachim Smørdal Haug. Innholdet på Kulturkamp.no kan være være preget av sarkasmeironi og underliggende humor – også uten at dette er markert eksplisitt som dette. Videoer som deles på dette nettstedet reflekterer nødvendigvis ikke mine egne meninger. 

Kulturkamp går mot strømmen, jeg ønsker å presentere alternative ideer for å skape en motvekt til den rådende tidsånden. Kulturkamp kan anses å være et nasjonalkonservativt nettsted, samtidig som jeg er frittenkende og åpen for nye ideer. Kulturkamp ønsker å bidra i den offentlige debatten og utfordre det politisk korrekte liberale-progressive regimet i Norge. Jeg ønsker å gjenoppta den norske kulturkampen og tilpasse den til vår tid.

kulturkampf