FilosofiVideoer

Video: Er fremtiden Cyberpunk?

I denne filosofiske videoen fra Youtube-kanalen Epoch Philosophy drøftes det om det er en futuristisk Cyberpunk fremtid vi går i møte. En dystopisk fremtid der de nyliberale teknokratiske elitene tar over eierskapet til alle de offentlige sektorene og privatiserer dem.