KulturSpiritualitet

Den moderne verdenen av nytelser

En sentral idé i den moderne verdenens psyke er ideen om sansenytelse. Det moderne individet har blitt påvirket av den moderne verdenens kulturelle eliter til å tro at nytelse og komfort alltid er bra, og at smerte og lidelse er iboende dårlig. Smerte bør unngås for enhver pris, mens nytelser bør maksimeres.

Mennesker trenger mening i livene sine, og siden mennesker i den moderne verdenen ikke lenger finner mening i religion, trenger de noe annet for å oppfylle deres behov for mening. For den moderne verdenen betyr det at det nå er et enormt marked som kan fylles av de kulturelle elitene for å tilfredsstille massene med en ny mening i livet.

Ideen om nytelsesmaksimering er så sterkt promotert at de kulturelle elitene har investert millioner av dollar i å designe forskjellige sekulære livsstiler som alle hevder å garantere deg lykke og nytelse. Tross alt, hvem ønsker å følge en utdatert og kjedelig religion som kristendommen som er basert på lidelse? Med disse nye moderne livsstilene har du nå muligheter til å velge og vrake en livsstil som passer din egen vilje, en livsstil som lover deg evig lykke og moro i dette livet.

Gratis fotoer av Kvinne

Disse moderne livsstilene fremmes og populariseres gjennom TV-serier og reklame. Hvis ingen av livsstilene som mainstream media promoterer passer deg, er det nok av sekulære livsstiler fra den alternative scenen som venter på deg også. Den eneste smerten og lidelsen som er akseptabel, er den som gir deg midler til å oppnå og opprettholde den sekulære livsstilen du velger.

Den moderne verdenen oppfordrer deg til å gå gjennom smerte og lidelse i form av å få en høyskolegrad slik at du kan få jobb i et selskap som tjener oligarkenes vilje. Du blir belønnet med penger, en del av disse pengene er ment å brukes til å finansiere en sekulær livsstil som er ment å holde deg opptatt. Men å være konstant opptatt med å leve en sekulær livsstil kan distrahere deg og presse deg lenger bort fra Gud.

Festlivsstilen lover deg uendelig moro, reiselivsstilen lover deg uendelige opplevelser, livsstilen for å tjene penger lover deg uendelige muligheter osv. Til og med livsstiler som ellers ville vært til glede for Gud, som har noen sunne aspekter, blir nå heller misbrukt for å pleie egoet og maksimere nytelse.

Gratis fotoer av Drinker

Et godt eksempel på dette er fitnessbransjen. Det er ingenting galt for en mann å trene på et treningsstudio hvis han gjør det for å bli sterk og frisk. Men hvis du går til treningsstudioet av overfladiske grunner som selvforherligelse i speilet, og for å maksimere utseendet ditt for å ligge med så mange kvinner som mulig, så har fitness blitt en livsstil som vil presse deg lenger bort fra gud.

Jeg tror ikke at alle sekulære livsstiler er der for å distrahere deg bort fra Gud, men med noen livsstiler ender det fort slik. Jeg tror at noen av de mer alternative sekulære livsstilene skapes som en motreaksjon til mainstream livsstilene. Noen individer finner kanskje ikke et alternativ fra mainstream som de liker, så i stedet designer de sin egen unike livsstil i stedet for å vende seg til gud. Deres intensjoner kan være gode, siden de kan være sekulære individer og derfor uvitende om det åndelige aspektet. 

Ikke alle individer som følger en sekulær livsstil hevder å være ateister, noen av dem påstår at dem ikke er religiøse, men «spirituelle». Vanligvis prøver disse personene å tjene to mestere samtidig. De er åpne for å adoptere en eller annen form for åndelig streben så lenge det ikke forstyrrer deres jordlige ambisjoner. Vanligvis ender disse personene opp med å følge en form for hul new-age spiritualitet som yoga eller en form for postmoderne buddhisme/hinduisme.

Woman Practicing Yoga · Free Stock Photo

Søppelmat, reiser, koffein, alkohol, narkotika, onani, porno, sex og berømmelse er alle forskjellige typer nytelser som den moderne verden oppfordrer deg til å jage. Noen fornøyelser tilbyr de gratis (porno), mens andre fornøyelser krever litt innsats å oppnå gjennom en viss livsstil (sex, berømmelse og reiser). Selvfølgelig er ikke alle sekulære livsstiler dårlige, noen av dem kan være positive. Men hvis du bruker en positiv livsstil som en erstatning for sann religion, eller for å oppnå en slags verdslig nytelse, kan det skille deg fra gud.

Vi bør ikke kutte ut alle verdslige hobbyer og interesser med mindre vi planlegger å bli munker. Som allerede nevnt, finnes det sunne aktiviteter innenfor noen livsstiler som er bra for sjelen. Jeg oppfordrer folk til å drive med sunne fysiske aktiviteter, kreative hobbyer eller lære nyttige ferdigheter. Men sanne gudssøkere bør være forsiktige med å sentrere hele sin eksistens rundt en form for sekulær livsstil.

“Ingen kan tjene to herrer samtidig. Enten kommer man til å hate den første og elske den andre, eller å elske den første og hate den andre. Man må altså velge. Man kan ikke tjene Gud og elske pengene samtidig.»

Matteus 6:24