Politikk

Document, Resett og HRS er muligens falsk opposisjon

Siden FRP sine tidlige år på 80-tallet har masseinnvandring vært et hett tema i norsk kulturdebatt. Men vi ser veldig tydelig at de fleste som er imot masseinnvandringen, har et snevert fokus på Islam som den store syndebukken. De er counter-jihadister, som tror at kampen handler om Islam mot «Våre norske verdier». Når disse nettstedene ble lansert og senere tok av, så husker jeg at mange var voldsomt optimistiske for disse nettavisene. De tenkte: «Endelig begynner folket å våkne!». Men det er også aspekter med disse nettstedene som fortjener kritikk. I dette innlegget skal vi forklare hvorfor vi mistenker at Document, Resett og HRS kan være falskt opposisjonsmedia.

For å ikke virke altfor pessimistiske, så kan vi først begynne med å si noen positive ord om disse nettsidene. De har åpenbart rett i at det er sider med Islam som burde være lov å kritisere. Hvis vi ser det i historisk kontekst, så har det tidligere vært konflikter mellom europeere og muslimer. Og takket være dem, så blir Islam utfordret mer. Men, så kommer problemene.

De unngår å inkludere hele sannhetsbildet

De har et overdrevent fokus på å svartmale Islam alene som syndebukken for problemene med multikulturalismen. De velger å fokusere på symptomet, og ikke årsaken. Noenganger liker de å hinte til årsaken, ved å bruke abstrakt terminologi som «globalistene» og de «venstreradikale». Men dette blir også misvisende. For mange andre nasjonalister er faktisk veldig enkelt å peke ut elefanten i rommet, nemlig den jødiske Zionismen. Men hvis du går inn i f.eks Resett sine kommentarfelt og påpeker det, så blir du stengt ute. Slik Alliansen politikeren Hans Jørgen Lysglimt Johansen ble. Ikke nok med det, men de velger også å lage en artikkel om Lysglimt med overskriften: «Har det gått en sikring hos Lysglimt Johansen?». Nå er ikke Kulturkamp enige i alt Alliansen står for, men vi mener ytringsfriheten er ekstremt viktig å forsvare for alle, uansett hvor kontroversielle utsagnene måtte være, så lenge det ikke er utsagn som oppfordrer til vold. Slik er det veldig lett å se at Resett er falsk opposisjon, for Lysglimt mener mye av det samme som Resett, bare at han går skrittet lenger og inkluderer det han anser som hele sannheten. Hvis Resett var et ekte opposisjonsmedia hadde de aldri stengt Lysglimt ute.

I denne videon snakker Lysglimt om hvordan falsk opposisjon i Norge fungerer

Document, Resett og HRS gir sin støtte til Zionistene

Enda et bevis på at dem er falsk opposisjon. Ikke bare unnlater de å inkludere hele sannheten, men de viser også sin støtte til den jødiske Zionismen. Zionismen er der fokuset bør være, og ikke Islam. Det er viktig at folk forstår at Islam har ikke kommet hit av seg selv, det er USA og Israel sin krigføring i midtøsten som har sendt muslimer på flykt til Europa. Og de jødiske Zionistene er de som står bak denne krigføringen. De har en enorm innflytelse over media, akademia, finans og politiske instuttisjoner. Dette er ingen konspirasjonsteori.
Galicijska veza - silent brotherhood
Jødinnen Barbara Spectre innrømmer det selv tilogmed

Når man snakker om jødiske politiske bevegelser er det ekstremt viktig å ikke generalisere, det er jo ikke slik at alle jøder er politiske eller har masse makt og penger. Det finnes innflytelsesrike folk fra alle slags folkeslag og religioner, men det må være lov å kunne snakke om alle disse forskjellige bevegelsene, enten det er kristne, muslimske eller jødiske interesseorganisasjoner.

De villeder sine lesere til å fokusere på feil problemstilling

Det er dette som gjør at de er høyest sannsynlig falsk opposisjon. Å få muslimer og europeere til å skylde på hverandre, og putte fokuset vekk fra det egentlige problemet, er akkurat det Zionistene ønsker å oppnå! Ren splitt og hersk. Dessuten promoterer ikke disse nettavisene ekte nasjonalisme der folket er i fokus. Nei, det de fokuserer på er å integrere muslimer inn i vårt liberale samfunn. Islam er såpass stort, og noen muslimer er såpass fanatiske i sin tro at å integrere alle kan være en krevende oppgave. Dessuten er det ikke bare muslimsk innvandring som potensielt kan by på utfordringer for Norge, men masseinnvandring fra ikke-europeiske land generelt. Disse counter-jihadistene tørr ikke å snakke om hudfarge, i frykt for å bli stemplet rasister. I dems øyne kan afrikanere bli norske bare dem bytter ut burkaen med bunaden. For dem er norsk identitet redusert ned til verdigrunnlag. Sålenge man har riktige verdier kan hvem som helst bli norsk ifølge dem. Så dypt stikker den kulturmarxistiske indoktrineringen. Men det er ikke til å stikke under en stol at det er viktig å snakke om rase også. Det pågår jo et folkeutbytte. Man ser i reklamer og tv-programmer idag at mangfold skal prakkes inn overalt. Det oppfordres til integrasjon og raseblanding i vårt nyliberale samfunn. Sånn sett er disse høyrelente counter-jihadistene også globalister, bare på en annen måte. 

Sannheten er at de verdiene vi har idag, som vi kaller for «Norske» verdier, er ikke våre verdier i det heletatt. Det er verdier som ble prakket på oss, verdier med røtter fra Frankfurt-skolen. I etterkrigstiden, så fikk nemlig Marxistene fritt spillerom til å infiltrere Europa med sin ideologi. Verdier som toleranse, likestilling og mangfold ble prakket på Europeiske land i kjølvannet av 2. verdenskrig.

Den kampen disse counter-jihadistene fører, er dermed en falsk kamp der de fokuserer på Islam som en trussel mot disse liberale og marxistiske verdiene. Vi i kulturkamp mener at det er sider med Islam som er negative såklart, men vi mener også at det er viktig å gå inn i oss selv og analysere disse liberale og marxistiske verdiene som vi har blitt indoktrinert med. Vi må finne ut hvem vi egentlig er. Vi mener at disse liberale verdiene som counter-jihadistene forsvarer, også fortjener kritikk. Så er det jo også positive sider med Islam. Men hvis man alltid dømmer Islam og sammenligner det med den idelogien vi har blitt indoktrinert til å tro på, og tar koranvers ut av kontekst, så blir det lite rom for objektivitet. 

Dette var vår kritikk til Document, Resett og HRS. Kanskje en dag kan Kulturkamp bli store nok til å bli en reell nettavis som kan konkurrere mot disse. Et ambisiøst mål, men vi i Kulturkamp kommer til å drømme videre og skrive videre, så følg med!