Politikk

Norsk politikk sitt falske dilemma

Et stort problem i norsk politikk er at ingen av de etablerte partiene setter det norske folkets interesser først. Den etablerte venstresiden setter muslimene først, og den etablerte høyresiden setter jødene først. Den politikken som venstresiden fører, er den retningen globalistene ønsker at landet vårt skal gå i. Venstresiden fungerer som den globale elitens nyttige idioter. Den etablerte høyresiden er satt opp for å gi folk et falskt håp om at det eksisterer en ekte opposisjon som de kan engasjere seg i. Men sannheten er at den etablerte høyresiden er en falsk opposisjon, en opposisjon som er helt impotent og som ikke utgjør noen som helst trussel mot systemet. Et eksempel på dette er Document som nå får pressestøtte av systemet. Hadde Document vært en reell opposisjon hadde systemet aldri gitt dem tillatelse til å få pressestøtte.

Den verdensanskuelsen som den etablerte høyresiden forfekter er av en reaksjonær sort. Høyresiden bare analyserer alt den etablerte venstresiden står for, også tar de helt motsatt standpunkt som en reaksjonær respons. Venstresiden baserer sin politikk på kollektivisme og sosialisme, som reaksjonærer så velger høyresiden å basere sin politikk på kapitalisme og individualisme. Det gjelder også utenrikspolitikk. Når venstresiden tar side med Palestina, så velger høyresiden å blindt støtte Israel. Dette fenomenet bidrar til å skape et falskt dilemma som representeres for velgermassene. Det fører til at massene får en binær tankegang, og gir dem et inntrykk av at det ikke eksisterer andre alternativer som kunne vært relevante. Parti A er de gode, parti B er de onde, eller motsatt. Alternativer som eksisterer utenfor dette falske dilemmaet, blir stemplet som «ekstreme» utdaterte ideologier.

Et godt eksempel på dette er hvordan demokratiet i USA er satt opp. Der eksisterer det kun to etablerte partier å velge mellom, demokratene og republikanerne. Begge disse partiene finansieres av den samme internasjonale finansen. I Norge kan det virke som vi har flere alternativer siden det er mer enn to etablerte partier, men i Norge har dem istedenfor delt partiene inn i to forskjellige blokker. Der de høyrelente partiene representerer den liberalkonservative blokken, og de venstrelente partiene representerer den sosialdemokratiske blokken. Mer illiberale partier og bevegelser som representerer den nasjonalkonservative eller nasjonalsosialistiske blokken blir stemplet som ekstremister og får ikke lov å delta i demokratiet på samme måte som de etablerte blokkene.

De ønsker å ha det slik for da eksisterer det ikke noen ekte opposisjonspartier som kan reversere den liberale progressive utviklingen i Norge. Det beste den etablerte høyresiden kan få til er å bremse utviklingen for en liten stund, før dem eventuelt viker etter for presset fra venstresiden. Liberalkonservatisme er bare en lettvekter versjon av den samme liberale progressive ideologien som venstresiden forfekter. De liberalkonservative støtter også pride, feminisme og mangfold. Liberalkonservatisme er gårsdagens liberalisme. Det eksisterer ingen reell konservativ motkraft i den etablerte politikken for å stoppe og reverse den liberale progressive utviklingen. 

Det går ann å ha to tanker i hodet samtidig. Det finnes for eksempel forskjellige typer sosialismer, det finnes forskjellige kollektiver og det finnes forskjellige grunner til å stå i solidaritet med Palestina. Men dette ser ikke den etablerte høyresiden til å ta innover seg, de er blendet av sin ideologi og tror at den eneste løsningen som eksisterer er å stille seg bak den etablerte høyresiden sitt reaksjonære verdigrunnlag.  

Derfor er det så viktig å få folk til å begynne å tenke på alternativer utenfor denne falske dualismen. Vestlige land styres av kapitalismen ovenifra, og kommunismen nedenifra. Kapitalisme, individualisme og Israel-støtte er ikke løsningen for å styrke folket og nasjonen vår. Det renteslaveriet som vi lever under i dette kapitalistiske systemet bidrar bare til å gjøre globalistenes sentralbanker enda mektigere, slik at de har enda flere midler til å investere enda mer i den liberale progressive utviklingen. Den giftige individualismen i samfunnet vårt fører bare til et egosentrisk splittet folk der alle går sine egne veier. Høyresidens fanatiske Israel støtte avslører hvilken gruppe dem egentlig tjener. De tjener jødene, ikke oss. Disse partiene setter ikke Norge først, de setter Israel først.