PodcastTidens Tann

Tidens Tann Ep. 1: Samene – Norges urbefolkning?

Vi blir til stadighet fortalt at samene er Norges urfolk, men stemmer dette? Genetiske studier og arkeologiske utgravninger siden årtusenskiftet har revolusjonert måten vi forstår tidlig norsk historie, spesielt har disse reist stor tvil rundt samenes status som Norges urbefolkning. Til tross for dette finnes det ingen politisk vilje til å endre på urfolksstatusen, og læreplanmål om samisk språk, kultur, historie og religion får en uforholdsmessig stor plass i den norske skolen. Gang på gang slås det fast at samene er vårt urfolk, og det kan spekuleres i hva som er motivasjonen bak dette når vi nå står overfor et paradigmeskifte i vår forståelse av migrasjoner i steinalderen.