Kultur

Kulturkamp er den tredje vei

Som mange sikkert er klar over, så er dagens politiske klima både i USA og Vest-Europa blitt veldig polarisert. Det er en tverrkamp mellom to fronter. På den ene siden har vi de venstreorienterte sosialistene og kommunistene som preker om mangfold, toleranse, åpne grenser, seksuell frigjøring, fred i midtøsten, radikal feminisme, lgbt-rettigheter og pro-abort. På den andre siden har du de konservative høyreorienterte kapitalistene som preker om skattelette for de rike, nye arbeidsplasser, innvandringsrestriksjoner, integrering, «judeo-kristne» verdier, krig i midtøsten og støtte til Zionistene i Israel.

Political Parties in the Information Age - Brewminate

Begge partiene reguleres av skjulte krefter

Kulturkamp sin visjon er å skape et tredje-alternativ. Vi mener at det er synspunkter fra begge frontene som er bra, men at det også finnes synspunkter fra begge som er dårlige. Vi ønsker dermed å ta vare på de gode synspunktene fra begge fronter, i tillegg til å komme med våre egne synspunkter og idealer i et forsøk på å skape en sunnere og bedre verdensanskuelse for vårt folk i fremtiden. Det er så viktig med flere alternativer til de etablerte maktstrukturene for å utvide horisonten med hva som er mulig å få til i en sivilisasjon. Det amerikanske politiske systemet med republikanerne vs. demokratene i tillegg til alle distraksjonene i dems media og kulturliv er et godt eksempel på et ekte brød og sirkus show.

donbass, arena, stadium | Pikist

«Gi dem brød og sirkus, og de vil aldri gjøre et oppgjør» – Juvenal

Vi har liten tro på at det er mulig å få til en stor politisk forandring ved å spille i det nåværende etablerte politiske systemet. Hovedgrunnen til det er fordi det såkalte «vestlige demokratiet» begynner å bli mer og mer snevert med hva som er akseptabelt å si og mene. Det er en ting å påstå at vi har stemmerett og ytringsfrihet i Norge, en annen ting er å faktisk analysere hvordan dette såkalte demokratiet er bygd opp, for å verifisere om påstanden er sann. Hvis man tar en nærmere kikk, så er det lett å se at store private selskaper, mainstream media, popkultur, akademia, internasjonale interesseorganisasjoner og sosiale medier har en enorm påvirkningskraft for å lede folkemassene til å støtte dems narrativ. De bruker gjerne udemokratiske metoder der dem sier at «enten er du med oss eller så fryser vi deg ute». Og idag gjør mange av de faktisk det, om du har noe på hjertet som går imot mainstream gruppetenking, så er det stor sannsynlighet for at du blir kastet ut fra den platformen du ytret din mening på.

Det er ikke bare snevert for de som skal stemme i valgene, det er også snevert for de som ønsker å komme opp og frem i politikken. I så og si alle etablerte partier på stortinget er det klare retningslinjer på hva slags saker som er akseptabelt å fronte eller ikke. Såfort et parti forsøker å fronte en sak som anses som «politisk ukorrekt» av mainstream media, så er løpet kjørt.

Alle land i verden som ønsker å holde på sine maktstrukturer setter opp falske opposisjoner. Dette gjøres for å gi motstanderne falske håp, og dette er vi i Kulturkamp klar over. Det er hovedgrunnlaget for at vi ikke ønsker å spille i det nåværende systemet, men heller forsøke å gi en dypere vekkelse i folkemassene slik at fler blir motivert til å få til ikke bare en systemforandring, men også en forandring i seg selv.

Controlled Opposition, Government Orchestration and the Coming Live ...

Grunnen til at vi også ønsker å skaper forandring i individene, er fordi vi ser at de som sitter med makta også promoterer destruktiv kultur, fristelser og livsstilsvalg som ikke nødvendigvis er direkte relatert til politikk, men som bidrar til å programmere oss til å bli mer passive, distraherte og distansert fra de sakene vi egentlig burde fokusere på. Kulturkamp ønsker å promotere sunnere verdier i samfunnet for som har potensiale til å skape sterkere individer.

Sålenge folk tror at måten vi lever på nå, og at «vestlig demokrati» er fasiten for alt, så har vi i Kulturkamp en jobb å gjøre! Dette er derfor vi er et metapolitisk nettsted, fordi vi ønsker å gi folket en alternativ verdensanskuelse iforhold til de dårlige sidene med den moderne verdenen idag. Hva denne alternative verdensanskuelsen inneholder, skal vi komme nærmere innpå i fremtidige innlegg.