Filosofi

«La folk gjøre som dem vil»

I det liberale–progressive Vesten står individualismen sterkt. Individualisme er et syn som fremhever individets og enkelttingenes verdi og realitet. Individualisme er derfor etiske teorier som tillegger enkeltmennesket moralsk verdi fremfor staten eller det kollektive. Det motsatte av individualisme er kollektivisme. I politisk filosofi er individualisme det synet som hevder at staten eksisterer for individets skyld og ikke omvendt, og at staten derfor minst mulig bør innskrenke den enkeltes handlingsfrihet.

I Vesten er det lett å se at den individualistiske mentaliteten råder. Hver gang det drøftes i media om jentenes bikinier er for små, yogabuksene for trange eller om justisminister Emilie Enger Mehl sin kjole var for dristig, så blir det alltid hett i kommentarfeltene. En klassisk gjenganger er at folk som er påvirket av den liberale–progressive individualistiske mentaliteten forsvarer disse kvinnenes valg. I følge dem er det helt innafor å bruke disse nye innbydende og seksualiserende klesstilene fordi «man må la folk gjøre som dem vil». Det samme gjelder når det er snakk om en homofil som løper rundt på åpen gate med bar rumpe og vifter med sex-leketøy, eller en kjønnsforvirret transe ikledd drag–kostyme som leser opp LHBT–ideologi for barna i barnehagen. Man skal ikke kritisere individers valg av moralskt kompass, dekadente livsstiler eller motevalg fordi det er så utrolig viktig at vi lar folk «bestemme selv hva de føler er riktig for dem». 

churchdegen

Halvnakent moteshow i en kirke i New York, er dette greit?

Det skal ikke lenger eksistere noen som helst objektiv moral. Ingen stat, kollektiv eller religiøs institusjon skal blande seg inn i hva individer gjør på fritiden sin fordi det er så viktig å passe på at vi ikke krenker individets rett til «å utfolde seg fritt». Når folk er indoktrinert til å tenke på denne måten, er det veldig lett for kulturskaperne å gradvis introdusere stadig mer perverse innslag av dekadent kultur inn i vårt kulturliv. Litt etter litt blir stadig mer og mer dekadente, umoralske, sinnsyke og usunne idealer akseptert og normalisert når denne hyperindividualistiske tankegangen får herje fritt. Derfor er det bare på sin plass at kollektive institusjoner som kirke og stat kommer mer på banen og våger presentere en moralsk rettesnor som representerer et alternativ og en motstemme til det liberale–progressive tankegodset. 

For å konkludere så fører for mye kollektivisme til et altfor totalitært samfunn med minimal individuell frihet, men for mye individualisme fører til et altfor dekadent og løsslupent samfunn der folk er helt ute av kontroll. Man bør satse på å bygge en felles forståelse og mentalitet, et kollektiv som vi alle ønsker å leve under, men innenfor dette kollektivet bør det være rom for individuell frihet. Sålenge den individuelle friheten ikke er til skade for kollektivet, så er det ikke noe problem å ha individuell frihet. Så nei, man bør ikke la folk gjøre akkurat hva dem vil. Man bør sette grenser og ha visse standarder når det kommer til hva man skal akseptere av allmenn oppførsel, livsstiler og klesvalg.