PodcastTidens Tann

Tidens Tann Ep. 5: Irak – 100 år med lidelse og løgner

Irak er i dag et land preget av utrygghet, religiøs fundamentalisme, fattigdom og handlingslammede regjeringer. I denne episoden skal vi se nærmere på hvordan britisk, amerikansk og israelsk utenrikspolitikk har ledet det oljerike landet Irak inn i revolusjoner, krig og hungersnød. Irak er dessuten et svært illustrerende eksempel på den feilslåtte regimeendringspolitikken som USA har ført de siste tiårene, og en lærepenge for vestlige styresmakter om at intervensjonisme på sviktende grunnlag hverken har hatt fordeler for den irakiske befolkningen eller befolkningen i Vesten. Ikke minst skal vi også ta for oss det seiglivede styret til Iraks tidligere diktator Saddam Hussein, og hvordan han ledet Irak til sitt høydepunkt før en rekke uheldige beslutninger ledet landet ned i en spiral av 40 år med krig.