PodcastTidens Tann

Tidens Tann Ep. 4: Erstatningsmigrasjon – Fra FN–mål til konspirasjonsteori

Erstatningsmigrasjon (også kjent som befolkningsutskiftning) er et begrep som til stadig dukker opp i mediene, spesielt i USA. Ifølge mediene og Wikipedia er dette en høyreekstrem konspirasjonteori om at det finnes en agenda for å erstatte europeiske befolkningsgrupper i Europa og USA. Hvordan kan det stemme at dette er en konspirasjonsteori når FN frem til 2018 i flere tiår årlig har utarbeidet rapporter for å fremme «Replacement Migration», publisert på egne nettsider? Som vi skal se har grunnantagelsene i disse rapportene blitt brukt av de fleste land i Vesten for å rettferdiggjøre en skyhøy innvandring, angivelig for å erstatte en aldrende befolkning og å opprettholde høy levestandard.