Politikk

Vi må ikke være naive ovenfor fremmedmakter

Det er åpenbart at vestlig mediedekning av fremmedmakter som Kina, Russland og Iran er veldig ensidig og basert på mye løgn og propaganda. For vestlige dissidenter som ikke stiller seg bak den unipolare nyliberale verdensordenen som vestlige eliter propagerer for, så er det naturlig å se til fremmedmakter sin mediadekning for å få bekreftet at Vesten er på bærtur når det gjelder den liberale progressive verdensanskuelsen som vestlige eliter forfekter.

Det er nemlig sant at mye av den kritikken fremmedmakter som Russland og Iran har ovenfor Vesten, er legitim. Alikavel så bør vestlige dissidenter være forsiktige og ikke bli naive ovenfor fremmedmakter. Vi må huske at disse fremmedmaktene er en konkurrent til Vesten, at en fiende av vår fiende er ikke nødvendigvis vår venn. Det er naivt å tro at fremmedmakter ikke har sin egen agenda. Disse fremmedmaktene ønsker et svekket Vesten slik at dem selv skal få mer innflytelse over verdenen. 

Russland snakker om at de ønsker en multipolar verden fremfor en unipolar verden. De mener at vestlige eliter søker altfor mye innflytelse over resten av verdenen med sin unipolare nyliberale verdensordenen. Siden mange vestlige dissidenter på både venstresiden og høyresiden mener det samme, så er det lett å bli naiv og litt for godtroende ovenfor fremmedmakter. En multipolar verden med en balansert maktfordeling er noe vi absolutt burde aspirere etter. Alle sivilisasjoner fortjener å leve i fred og harmoni blant sine egne, med sin egen kultur og verdier uten at noen overnasjonale organer utenfor skal diktere over dem. Dette er en idé vestlige dissidenter absolutt burde stille seg bak. 

Men vestlige dissidenter burde også spørre seg hva vil denne multipolare verdenen bety for vestfolket? Vil det styrke oss eller svekke oss? Med multipolaritet mener Russland da at vi skal slutte å blande oss inn i andre lands annliggender, slutte å prakke våre verdier på andre og stoppe krigene i midtøsten? Eller betyr det at vi skal få en splittet befolkning, en svekket militærmakt, miste våre økonomiske fordeler og i værstefall balkanisering og samfunnskollaps til fordel for andre fremmedmakter? Dette er spørsmål alle dissidenter burde stille seg før dem velger å sluke agnet fra andre fremmedmakter. 

For propaganda går begge veier, det er ikke bare Vesten som driver med propaganda og har sin egen agenda. Alle land og supermakter har sin egen agenda, og hadde det ikke vært USA og NATO som stod i førersetet, så hadde det garantert vært noen andre som stod klare for å ta plassen dems. Det er naivt å tro at ikke Kina, Russland og Iran også har slike ambisjoner, til tross for at dem snakker om en multipolar verdensorden. 

Noen vestlige dissidenter er så misfornøyd med den nåværende vestlige nyliberale verdensordenen at de ender med å forakte alt vestlig, og ønsker derfor alt annet enn nyliberalisme. De ender opp med å bli suicidale og heie frem kollaps av Vesten og andre supermakter sine fremmarsj som om det vil gagne oss. Et svekket Vesten gagner bare oss Vestlige dissidenter om det gir oss mulighet til å ta over de Vestlige maktinstitusjonene. Om et svekket Vesten gjør at fremmedmakter får mer innflytelse over oss, så vil det bare gjøre situasjonen enda værre for oss. 

Selvom ikke-vestlige fremmedmakter har mye legitim kritikk hva det gjelder Vestens nåværende kurs, så bruker dem også noe av den samme fiendtlige retorikken mot oss som våre egne liberale progressive eliter gjør. Både vestlige og ikke-vestlige eliter bruker det samme argumentet om at Vesten som en sivilisasjon er iboende rasistisk og undertrykkende mot andre sivilisasjoner, begge krever at Vesten gjør opp for seg selv og gir tilbake «det de har stjålet fra oss». Vestlige eliter og den tredje verdenen har til felles at de krever at Vesten gir fra seg makta si og betaler uendelige reparasjoner til resten av verdenen. De maler opp Vesten som den eneste sivilisasjonen som er ondskapsfull og må motarbeides, som om ikke andre sivilisasjoner også har drivet med koloniseringer og stjålet fra andre. Det er sant at Vesten har en historie med imperalisme, men det har også Kina, Russland og Iran. Alle supermakter søker naturligvis innflytelse over andre for å styrke sine egne posisjoner, det er derfor naivt å tro noe annet.

Vestlige dissidenter burde ha som hovedfokus å sette seg selv først, aspirere etter å ta over de vestlige maktinstitusjonene og styrke vår egen posisjon. Når vi først har fått makt, da kan vi forsøke å gå i dialog med fremmedmakter, ha gode diplomatiske forhold og aspirere etter en multipolar verden som gagner oss alle. En multipolar verden er kun fordelaktig for Vesten sålenge fremmedmakter ikke får overtaket over oss, om de prøver på det så må vi sette ned foten og vise dem hvor vi står.