Politikk

Den nye valgloven raserer demokratiet i Norge

Det foreslås nå ny valglov.
Det er viktig at folk forstår at den nye valgloven er de etablertes kupp og ran av den partipolitiske demokratiske arenaen i Norge.
Den nye valgloven er de etablerte partienes og de etablerte politikernes kraftige innsnevring av velgernes demokratiske rettigheter, alt til fordel for seg selv.
Dette er et ran av velgernes mulighet til å kunne stemme på flere alternativer, og det er et ran av velgernes mulighet til å selv sette opp egne nye partier og lister/bygdelister.

Det er viktig å innse at alle de etablerte partiene og alle de etablerte politikerne har felles interesse av at det ikke etableres nye brysomme partier og nye brysomme valglister som kan ødelegge idyllen de har laget for seg selv. Med den nye valgloven har de gjennomført et kupp. Og dette føyer seg inn i et mønster der andre-partier blir utelatt fra politiske målinger og nektes deltagelse i for eksempel Arendalsuka.
Den nye valgloven gjør det ekstremt mye vanskeligere å etablere ny og drive politisk opposisjon i Norge gjennom partier og valglister.
Det har vært svært lite informasjon eller debatt om dette i media.

For eksempel er den nye valgloven effektivt sette en stopper for nye initiativer til “Bygdelister”, spesielt i store steder som hovedstaden Oslo. Med denne nye valgloven går kravet fra 2023 til 2027 på innhenting av underskrifter for å stille en liste bygdeliste i Oslo gå opp fra 300 underskrifter til 5500 underskrifter, 18 ganger antallet underskrifter. Det går fra å være relativt enkelt å sette sammen en bygdeliste til å bli særdeles vanskelig. Det hele gjør det i praksis uoppnåelig å fremover stille bygdelister i Oslo og mange andre steder i Norge.

Å registrere nye partier i Partiregisteret vil kreve 10000 underskrifter, opp fra 5000 underskrifter. Dette også gjør det veldig mye mer vanskelig.
Dette er en felles markering og felles pressekonferanse for alle de som rammes av denne nye loven. Både partier, lister bygdelister og velgerne.
Det er allerede en rekke nye parti initiative som ønsker å samle underskrifter for å stifte partier og stille lister til stortingsvalget 2025. Alle disse blir rammet, de fleste kommer ikke til å klare det, mange kommer til å gi opp når de innser hvor mye vanskeligere det er blitt. De har heller ikke fått informasjon, selv mange partiledere for andre-partier er ikke klar over hvilket kupp som nå gjennomføres mot dem.

Kommunal- og distriktsdepartementet holder “Fagseminar” om den nye valgloven fredag 24 mars kl 13.30. Og da kommer de til å få ting til å fremstå som at alt er såre vel. Det er det ikke.
Legg merke til at de som blir rammet av denne nye valgloven ikke er invitert til å delta i prosessen. “Andre partiene”, de “små” partiene er ikke invitert, og velgerne er heller ikke invitert.
Det hele er et demokratisk overgrep foretatt av de på innsiden mot velgerne. Velgernes mulighet til å stemme på “Andre partier” blir sterkt svekket. De etablerte vil at velgerne kun skal kunne velge blant de etablerte.