Videoer

Video: En nyansert innvandringsdebatt

I Norge syntes jeg vi har en unyansert innvandringsdebatt. Enten er alt fokuset på kultur, der Islam pekes ut som syndebukken siden de har verdier som ikke er kompatible med «vestlige verdier». Eller så går man til det helt ekstreme der man mener man må kaste ut absolutt alt fremmed. Går det ann å få til en nyansert innvandringsdebatt? Der vi påpeker at i Norge eksisterer det en etnisk majoritet med dype historiske og kulturelle røtter som har rett til å vernes og forbli majoriteten? Samtidig som vi kan ha rom for litt minoriteter, men der vi setter tydelige grenser? I denne videoen deler jeg mitt syn på innvandring og prøver se nyansene. Vi trenger en innvandringsdebatt tilpasset vår tid.