Videoer

Video: Polen til muslimer – Her er Jesus Kristus vår konge, så kom dere ut

I dag er det endel snobette nordmenn som ser ned på polakker og kategoriserer dem som enkle arbeidere, billig arbeidskraft, håndverkere og jordbærplukkere. Men nordmenn har faktisk noe å lære av polakker og østeuropeere generelt når det gjelder å være prinsippfast og stå opp for egne verdier, kultur og tradisjoner.  Mens erobringsprossesen er godt på vei i Norge, står Polen fremdeles rakrygget imot multikulturalismen. Verdier som gud, ære og fedreland står sterkt i Polen, i stor kontrast med vesten som er fult av feige feminiserte menn som er livredde for å konfrontere multikulturalismen som har befestet seg. Vi kan takke polakker og litauere for at de forsvarte Europa mot de ottomanske innvadørene under den polsk-ottomanske krigen fra 1672-1676 og slaget ved Vienna i 1683. Hadde det ikke vært for de polsk-litauenske soldatene sin innsats, styrke og heltemot så hadde kanskje hele Europa blitt islamisert allerede den gangen. Kulturkamp ønsker derfor å sende en hyllest til våre patriotiske polske og litauenske brødre og søstre som står opp for europeere i denne skjebnesvangre tid som Europa nå befinner seg i.