FilosofiVideoer

Video: Som den romerske soldaten i Pompeii

Vi er født inn i denne tiden og må tappert følge veien til den skjebnebestemte slutten. Det er ingen annen vei. Vår plikt er å holde fast på den tapte posisjonen, uten håp, uten redning, som den romerske soldaten hvis bein ble funnet foran en dør i Pompeii, som under Vesuvs utbrudd døde på sin post fordi de glemte å avskjedige ham. Det er det som er storhet. Det er det det vil si å være rakrygget. Den ærefulle slutten er den eneste tingen som ikke kan tas fra en mann.

~Oswald Spengler, Man and Technics, 1931