Videoer

Video: Gustav Kasselstrand fra Afs sier nei til NATO

Gustav Kasselstrand er partileder i Alternativ för Sverige, som er søsterpartiet til Alliansen – Alternativ for Norge. Gustav er en av Sveriges mest rakryggede nordboere som står opp for det svenske folket. Kulturkamp støtter det gode arbeidet som Afs gjør. I denne videoen snakker Gustav om hvorfor de ikke ønsker NATO medlemskap, han kommer med mange gode poenger som også nordmenn burde begynne å tenke på. Det Norge trenger er et sterkt nasjonalt forsvar som forsvarer våre egne grenser og vårt eget folks sikkerhet, framfor å forsvare en supermakt sine geopolitiske interesser.