PodcastTidens Tann

Tidens Tann Ep. 3: Preussen – Det glemte folkemordet på en hel nasjon

Folkemordet på den tyske sivilbefolkningen i Øst-Europa har kommet totalt i skyggen av andre grusomheter som fant sted i løpet av krigsårene, og ingen plass kommer dette tydeligere til syne enn i Preussen (også skrevet Prøysen). Det tyskbefolkede området som engang dannet grunnlaget for en av Europas stormakter gikk høsten 1944 en grusom skjebne i møte da den røde armé omsider nådde Tysklands yttergrenser. Hele landsbyer ble utsatt for systematisk utryddelse i det som er et av verdenshistoriens verste folkemord. Men hvorfor har dette kommet så totalt i skyggen av Holocaust, og hvorfor har det i så lang tid vært nærmest tabu blant historikere å diskutere dette?