SpiritualitetVideoer

Video: Det Helliges Hevn

I denne videon fra Youtube kanalen «Expanding Overton» vises utdrag fra Leszek Kolakowski’s essay «The Revenge of the Sacred in Profane Culture», 1973. I dette essayet drøftes det om det hellige kan separeres fra kulturen vår. Kan menneskers religiøse behov undertrykkes eller erstattes med den sekulære liberale-progressive verdensanskuelsen?