Politikk

Lavere aldersgrense for å stemme – en god idé?

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget går inn for at 16- og 17-åringer kan stemme i kommune- og fylkestingsvalg. Komiteens tilråding ble fremmet av Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Venstre, som til sammen har flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen. På Stortingets nettsider kan vi se hvilke endringer Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Venstre ønsker å gjøre i valgloven.

Det er verdt å legge merke til at alle disse partiene som mener at barn skal kunne få stemme ved kommune- og fylkestingsvalg tilhører venstresiden. Vi snakker om umyndige barn som er avhengig av foreldrenes underskrift for å dra på skoletur, og som har en hjerne som ikke er utviklet nok til å ta store valg. Menneskehjernen utvikles tregt, og det finnes mye forskning som viser at hjernen ikke er fult utviklet før den er 25 år. Med det tatt i betrakning, så var stemmeretten smartere innrettet før i tida, enn hva den er idag. Helt inn i 70–tallet var stemmeretten forbehold dem som var i 20–årene. 

stemmerett

Man kan undre seg hvorfor venstresiden ønsker å senke aldersgrensen for å stemme. Kan det være fordi venstresiden ønsker å fange opp unge stemmer før dem blir voksne nok til å tenke selv og forstå virkeligheten? Venstresiden ønsker ikke selvstendige frittenkende individer som finner ut av hvordan ting henger sammen på egenhånd. Er derfor de ønsker å senke lavalderen for å stemme ned til 16 år, fordi da er de ferdig indoktrinert i grunnskolen. Fra stortingsvalget i 2021 kan vi se at majoriteten av de unge velgerne, stemte mot venstre. 

ungevelgere

Valgresultatene fra stortingsvalget 2021, aldersgruppe 18-21 år. Kilde: SSB.

Lydige stemmekveg er det venstresiden ønsker seg. Å gi stemmerett til 16 år gamle tenåringsjenter som aldri har lest en eneste bok på eget initiativ, er definisjonen på galskap. Det er ikke bare fra grunnskolen venstresiden fisker etter stemmer. Venstresiden fører også en hodeløs innvandringspolitikk for å importere stemmer fra ikke–vestlige land ved å sy puter under armene til de nyankomne ikke-vestlige innvandrerne.

Kompetansen til de godt voksne kålhodene som sitter på stortinget er ikke veldig imponerende. Det er ikke noen god idé å gi umyndig ungdom stemmerett. Ungdom som indoktrineres til å følge et virkelighetsfjernt verdenssyn før de selv har fått smaken av den virkelige verdenen. Ungdom som ikke har lest en eneste bok om historie, filosofi eller kultur. Ungdom som ikke lenger læres opp til å tenke fritt og selvstendig, å resonnere for og i mot enkeltsaker. Kombiner det med alle de hjernedøde programmene som vises på norsk TV som promoterer overfladisk influencer–kultur og dekadente livsstiler gjennom reality programmer som Paradise Hotel, der det kun går i fyll, hor og festing. Dette er en uheldig utvikling for ungdommen vår som gjør dem svært lite kvalifiserte som oppegående velgere i demokratiet vårt.

For å være i stand til å gjøre gode valg, kreves det livserfaring og en moden hjerne som evner å tenke selv. Man bør være godt belest på emner som historie, filosofi, økonomi, statsvitenskap, kultur og religion. Aldersgrensen for å stemme burde derfor økes, ikke senkes.